Celsius - Fahrenheit - Kelvin converter

Converteer graden Celsius naar Fahrenheit, Celsius naar Kelvin, Fahrenheit naar Celsius, Fahrenheit naar Kelvin, Kelvin naar Fahrenheit en Kelvin naar Celsius. De gebruikte formules staan onder het form weergegeven. Voer een waarde in bij de overeenkomende kolom en klik Convert. Voor negatieve waarden, gebruik het - teken, als voorbeeld "-10"

Celsius - Fahrenheit - Kelvin
Gebruikte formules voor Celsius, Fahrenheit en Kelvins conversie :


  • Tc = (5/9)*(Tf-32); Tc = temperatuur in graden Celsius, Tf = temperatuur in graden Fahrenheit

  • Tf = (9/5)*Tc+32; Tc = temperatuur in graden Celsius, Tf = temperatuur in graden Fahrenheit


  • kelvin = graden Celsius + 273.15

  • graden Celsius = kelvin - 273.15