Gratis RWX en COB objecten

Alle objecten mogen alleen vrij worden gebruikt voor niet-commerciele doeleinden.
Distributie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Objecten niet gemaakt door Alterlinks kunnen aan andere rechten onderhevig zijn.
Lees aandachtig de bijgesloten bestanden alvorens de beschikbare objecten te gebruiken.

Ook al dat wij hoge zorg besteden om voor een ieder objecten beschikbaar te stellen, het kan voorkomen dat sommigen (tijdelijk) niet aanwezig zijn. Wij danken u bij voorbaat er ons op attent te maken als u een ontbrekend bestand tegen komt.

Objecten welke ontworpen zijn anders dan door Alterlinks en welke problemen veroorzaken (bestand niet aanwezig, afwijkingen in het object, etc...) zijn niet onder onze responsabiliteit.
Het heeft dus geen zin ons hierover in te lichten, wij raden u aan om direkt de ontwerper(s) van het betreffende object te benaderen.

Indien u uw eigen RWX of COB objecten wenst toe te voegen aan deze nieuwe sectie, kunt u deze hier toevoegen

Download gratis RWX en COB objecten Naar RWX objectenAlterlinks

Valid HTML 4.01 Transitional