Generale condities en legale informatie


Alterlinks

• Persoonlijke informatie

Alterlinks slaat uw persoonlijke informatie op in een beveiligde database voor de tijdsduur van uw inschrijving, met uitzondering van uw bankinformatie welke op geen enkel moment met onze servers word uitgewisseld of opgeslagen.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de tijdsduur dat u een inschrijving voor één van Alterlinks services heeft.

Wanneer uw inschrijft accepteert u electronische berichten van Alterlinks te ontvangen. Deze berichten zijn niet noodzakelijk maandelijks maar eerder zonder een vaste frequentie en zij hebben alleen betrekking op Alterlinks informatie.

Onder geen enkele voorwaarden worden uw persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk, vertrekt aan derden.
Onder franse wetgeving heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te wijzigen. U kunt dit doen door een email te sturen naar onze support afdeling (zie pagina "Contacten" op deze website).

Iedere vraag voor wijziging van persoonlijke of account informatie voor welke de aanvraag gedaan is met een ander email adres dan het adres gebruikt tijdens inschrijving word als niet-onvangen beschouwd.
Dit is tevens ook de reden waarom u ons zo spoedig mogelijk in kennis dient te stellen als uw email adres veranderd, zodat wij uw gegevens aan kunnen passen.

Terug

• Verzamelen van gegevens

Verschillende paginas van Alterlinks website verzamelen gegevens met als enige reden interne bezoekers statistieken te creëeren. Deze gegevens worden bewaard over een periode van 24 uur. Geen van deze gegevens worden gedistribueerd of verstrekt aan derden.

Terug

• Cookies - EU Cookie wetgeving

De Europese Gemeenschap heeft aan hun lidstaten voorgesteld hun telecom wetgeving met betrekking tot het gebruik van cookies aan te passen. Cookies zijn kleine bestandjes welke naar een gebruiker gezonden worden. Meer dan 90% van alle websites gebruiken cookies. Alterlinks websites zelf gebruiken geen tracking cookies, ze kunnen wel cookies toezenden om het gebruik van de aangeboden services te garanderen (bijvoorbeeld sessie koekjes, onthouden van de gebruikte taal, ..). Als u toch liever een "opt-out" wenst te gebruiken en Alterlinks geen toestemming geeft cookies te sturen, kunt u dat hier aangeven.

N.B. Indien u een website bezoekt welke niets aangeeft betekent dat niet dat het veilig is; eerder het tegenovergestelde en is het aannemelijk dat de website in kwestie zich niet aan de wet houd omdat alle websites binnen de EU vanaf 25 Mei 2012 explicit toestemming dienen te vragen of riskeren een boete van maximaal 450.000 euros. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor dit ongemak, temeer omdat het niet echt iets bijdraagt; recente webbrowsers hadden al reeds middelen om uw privacy te waarborgen en al reeds het verschil zien tussen veilige en bedenkelijke cookies.

Terug

• Aansprakelijkheid

Alterlinks zal niet aansprakelijk worden gesteld, finacieel of in welke vorm dan ook, voor onderbrekingen of wijzigingen veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld door Activeworlds.Inc) met betrekking tot de services en producten Alterlinks aanbiedt maar welke afhankelijk zijn van een juiste werking van deze derden.

Alterlinks behoud het recht om bepaalde services of aanbiedingen stop te zetten zonder uitleg of verantwoording en zonder teruggave of compensatie.

Alterlinks zal niet aansprakelijk worden gehouden in geval van onjuist gebruik van een product of service door de gebruiker of voor teruggave of compesantie veroorzaakt door deze.

Producten en services aangeboden door Alterlinks zijn onder onderhevig aan bepaalde invloeden (wetten, technische mogelijkheden, derden). Deze kunnen ten alle tijden worden gewijzigd en Alterlinks zal niet aansprakelijk worden gehouden voor teruggave of compensatie welke door deze zijn veroorzaakt.

Terug

• Onderhouds onderbrekingen

Om de beste service te garanderen, onderhoud aan onze servers en netwerk kan plaats vinden op willekeurige tijden om servers, programmas, hardware onderdelen, etc.. te vervangen of om deze in juiste staat van werking te houden. Dit kan leiden tot een tijdelijke onderbreking van onze services tijdens het onderhoud.
Waar mogelijk, een bericht zal geplaatst worden in onze discussie forum "Alterlinks informations" om onderhoud aan te kondigen of wanneer onderhoud plaats vind.
Geen compensatie kan gevraagd worden voor deze tijdelijke onderbrekingen.

Terug

• Wijziging van contracten

Voor verscheidene redenen (bijvoorbeeld creatie van, of het ingaan van nieuwe wetten) Alterlinks behoud het recht om de voorwaarden en condities van een contract aan te passen, welke al dan niet in effect zijn.

Terug

• Assistantie - Technisch Support

Alterlinks onderhoud een gratis technische support afdeling per email en streeft er na alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

Alterlinks verleent geen support, technisch of anders, voor producten of services gedurende een proef periode, te weten de tijdsduur tussen een product of services is geïnstalleerd en de facture voor deze is geheel voldaan.

Iedere vraag voor informatie, modificatie of support, welke verstuurd is van een ander email adres dan het adres welke gebruikt is voor de inschrijving zal niet in acht worden genomen.

Assistantie en Technisch Support heeft alleen betrekking tot onze producten en diensten. Alterlinks verleent geen Assistantie of Technisch Support voor producten, diensten of services van derden.

Terug

• Publiciteit gedistribueerd door derden

Wij gebruiken de services van derde bedrijven voor de distributie van publiciteit op onze webpaginas. Deze bedrijven kunnen gegevens gebruiken in relatie tot het gebruik van uw Webbrowser op deze en eventueel andere webpaginas (met uitzondering van uw naam, adres, email adres en telefoon nummer) om de weergegeven publiciteit het best mogelijk af te stemmen op uw interesses. Om meer te weten over deze praktijken en hoe u dit gebruik van deze gegevens door deze bedrijven kunt verbieden, kunt u hier klikken.

Terug

• Andere voorwaarden van gebruik

De voorwaarden en condities omschreven op deze pagina zijn algemeen.
Wanneer u op "Terug" klikt gevolgd door "Index" heeft u toegang tot gedetaileerde voorwaarden en condities voor de verschillende producten, diensten en services welke Alterlinks u aan kan bieden.

Terug