Telegrammen in Active Worlds

Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Engels Active Worlds 4.1 in Frans


Telegrammen in Active Worlds


Alleen beschikbaar in citizen mode.

Wanneer u een telegram ontvangt word u hiervan op de hoogte gesteld door een rood gekleurd bericht in het chat venster.

You have mail

Om een ontvangen telegram te lezen, ga naar de overeenkomende tab (telegrams van het linker menu) en klik op de gebruikersnaam van de schrijver van het bericht. Telegrammen welke u nog niet heeft gelezen zijn gemarkeerd met een kleine rode ster in de telegrams tab.

Hoe u de ontvangen telegrammen kunt lezen

De inhoud van het bericht zal in rode tekst in het chat venster worden weergegeven, vooraf gegaan door de datum en tijd van het telegram alsmede de naam van de schrijver.

Weergeven van telegrammen in het chat venster

Klik rechts met de muis op de gebruikersnaam van de schrijver om een antwoord terug te sturen.

Hoe u kunt antwoorden op een ontvangen telegram

Het telegram venster zal geopend worden.

Versturen van een telegram

Active Worlds handleidingen