Performance tab

Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Engels Active Worlds 4.1 in Frans


Performances tab Active Worlds 3.4


Preferences Active Worlds

Performance tab

Refresh rate expressed in images per seconde :
Probeer verschillende instellingen om de video rate te vinden welke het best aansluit bij de mogelijkheden van de videokaart van uw computer.

Not below the :
Minimaal gewenste zicht (afstand), uitgedrukt in meters.

See all avatars :
Geef alle avatars weer welke binnen uw gezichtsveld aanwezig zijn of geef alleen de eerste avatar van de lijst weer voor iedereen binnen uw gezichtsveld. Deze optie is aanwezig om het aantal 3D berekeningen terug te brengen voor langzamere processoren, in speciaal wanneer u in een wereld bent met een hoog aantal bezoekers.

See the actions :
Geef al dan niet de avatar acties weer. Wanneer geslecteerd, avatars zullen statisch blijven, voor dezelfde reden als hierboven aangegeven.

Texture mipmaps :
Wanneer niet geselecteerd, word de resolutie van de etxturen verlaagd. Als het voordeel in relatie tot de beschikbare computerressources duidelijk is, het dient opgemerkt te worden dat deze optie vaak in onscherpe texturen resulteert, in speciaal voor objecten op de voorgrond.
"Mipmaps" zal niet alle pixels van een textuur renderen, maar slaat er over. Tenzij als uw voorkeur naar onscherpe texturen uitgaat, raden wij u aan deze optie aan te laten, tenzij uw computer echt heel moe is !

Active Worlds handleidingen