Chat tab

Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Engels Active Worlds 4.1 in Frans


Chat tab


Preferences Active Worlds 3.4

Chat tab

Fully render the nn nearest avatars :
Eigenaren van vaak bezochte werelden kunnen een speciale avatar maken welke heel ligt is (in aantal polygonen) en welke altijd statisch blijft om het aantal 3D berekeningen te verzachten welke een computer van een bezoeker uit moet voeren.
Als u vaak een dergelijke virtuele wereld bezoekt, kunt u uw browser instellen, afhankelijk van de prestaties van uw computer, om een aantal dichtst bijzijnde avatars geheel te renderen en laat de avatars welke zich verder van u af begeven de speciale, statisch avatar gebruiken.
Er is geen groot aantal werelden welke hunzelf in de positie vinden een noodzaak te vinden in het creëeren van een speciale avatar, welke deze optie ongebruikt maakt in het grootst aantal werelden.
Inderdaad, met uitzondering van enkele werelden eigendom van Active Worlds, komt het niet vaak voor een groot aantal avatars in dezelfde ruimte te vinden op hetzelfde moment.

Log chat to file :
Stelt u in staat de chat op te slaan in een tekst bestand in de locatie van uw keuze.
Voorbeeld : C:\MyDialogs\chat.txt
Als u geen directory opgeeft, het bestand zal aangemaakt worden in de installatie directory van uw Active Worlds browser.
Een chat sessie overschrijft niet een vorige maar word aan een bestaand bestand toegevoegd. Wanneer u deze optie gebruikt kunt u zichzelf snel vinden met een tekst bestand van enige Megabytes groot in een korte periode, afhankelijk van de activiteit in de wereld welke u bezoekt.

Display chat text above avatars :
Geeft de chat weer boven de sprekende avatar.

Use "Comic style" chat balloons :
Geeft de chat weer boven de sprekende avatar in een soort van stripalbum tekst ballonnetje.

Identify new messages after scrollback :
Geeft de chat weer in een andere kleur om u erop attent te maken dat er nieuwe tekst is sinds het moment dat u zich in het chat venster verplaatste, na bijvoorbeeld een korte AFK periode.

Active Worlds handleidingen