Video modes

Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Engels Active Worlds 4.1 in Frans


Verander de video mode


Om de video configuratie te veranderen, klik "Opties/Preferences" en open de "Video" tab.

Preferences Active Worlds

Video mode D3D Open GL, software en T&L

De rendering en video prestaties zijn voor het grootste deel afhankelijk van de prestaties van iedere computer. Deze prestaties en videokaart compatibilities geven al dan niet toegang tot bepaalde video modes.
Wij kunnen niet een bepaalde video mode adviseren.
Vink slechts alleen "Hardware T&L" (Transform en Lighting) aan als uw videokaart deze functie ondersteunt.
Probeer de Direct3D - DirectX mode, de OpenGL mode en de Software mode en behoud de configuratie welke het best presteert op uw computersysteem.

Om te weten of uw videokaart volledig compatible is met dit programma, kunt u de volgende webpagina bezoeken :
videocards.asp

Active Worlds handleidingen