Active Worlds - WARP Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Gebruikt om een avatar te verplaatsen (glijden) van één locatie naar een andere binnen dezelfde wereld.

Gebruik :
warp [wereld] [coordinaten noord/zuid] [coordinaten oost/west] [A] [orientatie]

Details :
Zie ook commando teleport. In tegenstelling tot teleport, met "warp" verplaatst u zich neit direkt van één locatie naar een andere, maar word er gegleden van één locatie naar een andere. Dit stelt u in staat het landschap te bewonderen tijdens de actie.
Note : terwijl het commando "teleport" u op de exacte aankomst coordinaten neerzet, met "warp" glijdt u zachtjes over het aankomstpunt heen, welke het "warp" commando minder precies maakt als het "teleport" commando.

Voorbeeld :
bump warp 45N 2W 0.0A 90

Effect :
Wanneer u in aanraking komt met een object met dit commando zal u naar 45 coordinaten noord, 2 coordinaten west en 0 meter hoogte glijden en 90° georienteerd worden.

Variatie :
bump warp +4 +2 -0.1A 90

Effect :
Deze variatie gebruikt relatieve coordinaten uitgedrukt in meters. In dit tweede voorbeeld glijdt u 4 meter naar het noorden, 2 meter naar het oosten, 1 meter omlaag en wordt u 90° georienteerd.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen