Active Worlds - TELEPORT Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Gebruikt voor direkte verplaatsing van personen van één locatie naar een andere.

Gebruik :
teleport [wereldnaam] [coordinaten noord/zuid] [coordinaten oost/west] [A] [orientatie]

Details :
Wereldnaam : alleen gebruikt wanneer de besteming van de teleport actie in een andere wereld is dan de startende locatie.
Coordinaten : 1=10m. Een wereld met afmetingen van bijvoorbeeld een P50, kent 50 coordinaten naar het noorden, 50 naar het zuiden, 50 naar het oosten en 50 naar het westen.
A : hoogte. aangegeven in meters, onthouden dat 1 coordinaat = 10 meter
Orientatie : aangegeven in graden 0-360.

Voorbeeld :
bump teleport 45N 2W 0.0A 90
Effect :
Wanneer u in aanraking komt met een object met dit commando, word u geteleporteerd naar 45 coordinaten noord, 2 coordinaten west, 0 meter hoogte en georienteerd 90°.

Variatie :
bump teleport +4 +2 -0.1A 90
Effect :
Deze variant gebruikt relatieve coordinaten in meters. In dit tweede voorbeeld word u geteleporteerd 4 meter naar het noorden, 2 meter naar het oosten, 1 meter hoog en georienteerd 90°.

Variant 2 :
Activate teleport MyWorld
(Vervang "MyWorld" met de naam van de wereld waar u bouwt.)
Effect :
Wanneer u op dit object klikt word u naar het aankomstpunt van de wereld gebracht, welke 0N 0W kan zijn of ergens anders, als ingesteld door de eigenaar van de wereld.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen