Active Worlds - SOLID Commando - maakt een object passthru (gevoelig voor botsingen)


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Maakt een object solid of niet-solid (passthru).

Gebruik :
solid [name] on of off

Details :
Name : zie commando name
On : maak object solide
Off : maak object niet-solide (passthru)

Voorbeeld :
bump object2 solid off

Effect :
Wanneer een bezoeker in botsing komt met een object welke deze opdracht heeft, het object "object2" genaamd zal niet-solide worden.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen