Active Worlds - ROTATE Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Het rotate commando is gebruikt om een object nn graden te draaien om één of meerdere van zijn assen.

Gebruik :
rotate [x] y [z] [sync OF nosync] [time=tijdsduur] [loop OF noloop] [reset OF noreset] [wait=pause] [name=naam]

Details :
De opties van dit commando zijn hetzelfde als voor het move commando, met uitzondering van de parameters X Y Z en time.
X Y Z : waarden welke het aantal rotaties per as en per minuut aangeven (RPM)
Time : gebruikt om een object om een gegeven hoek te draaien. Werkt niet met loop (herhaal). Om de juiste waarde voor time te vinden, deel de gewenste rotatie hoek door [6 x tijd in seconden voor de gewenste actie].

Voorbeeld :
create rotate 0 4 0 time=3.75

Effect :
Roteer het object 90° in 4 seconden om zijn Y as.
Time is berekend met de bovenstaande formule, dus 90° gedeeld door (6 x 4 seconden) = 90° gedeeld door 24 = 3.75
Note : Voor een rotatie "tegen de klok in" (negatieve rotatie), gebruik een negatieve waarde : create rotate 0 -4 0 time=3.75


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen