Active Worlds - PICTURE Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Geeft een afbeelding weer.

Gebruik :
picture URL [update=seconden] [name=naam]

Details :
URL : kan van het type HTTP, FTP zijn of een lokale bestandsnaam (lokaal = bestaand bestand binnen de FTP ruimte van de wereld)
Update= : Geeft het interval aan in seconden na welke de afbeelding zal worden herladen. Vaak gebruikt wanneer de URL in relatie is tot een afbeelding welke vaak veranderd zonder dat de bestandsnaam veranderd, bijvoorbeeld voor een webcam.
Naam : Zie commando name.

Voorbeeld :
activate picture www.mywebsite.fr/animal/cat.jpg

Effect :
Wanneer op dit object geklikt word, de afbeelding cat.jpg zal worden weergegeven op het object.
Picture werkt alleen op .RWX objecten welke deze actie ondersteunen, zoals pict.rwx bijvoorbeeld.

Note : Voor redenen zoals auteursrecht en het gebruik van bandwidth, adviseren wij alleen uw eigen afbeeldingen te gebruiken van uw eigen webpagina.
Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat afbeeldingen, net als geluiden, door uw bezoeker worden gedownload, ook als zij geen speciale actie ondernamen om de afbeelding daadwerkelijk weer te geven.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen