Active Worlds - NOISE Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Geluidseffect.

Gebruik :
noise URL [overlap]

Details :
In tegenstelling tot het sound commando, noise produceert geluid over een ieder ander geluid welke al reeds geproduceerd word.
URL : kan een URL van het type HTTP of FTP zijn of de naam van een geluid welke zich in de FTP ruimte van de wereld bevindt.
Overlap : gebruilt om aan te geven of een geluid meerdere, gelijktijdige keren af kan spelen of slechts één keer. Bijvoorbeeld, een object met de opdracht "activate noise sound1.mid", zonder overlap, wanneer er verschillende keren op dit object geklikt word, de noise zal overnieuw beginnen zodra het afgelopen is. Door "overlap" toe te voegen, de noise zal iedere keer overnieuw beginnen als er op het object geklikt word.

Voorbeeld :
activate noise sound.mp3 overlap

Effect :
Speelt "sound.mp3" zodra er op het object geklikt word, ook als de noise al reeds spelende was.
Note : ondersteunde formaten zijn .wav, .mid en .mp3. Het is belangrijk te onthouden dat iedere sound toegekend aan een object door uw bezoeker gedownload word, zonder rekening te houden met of de bezoeker de sound afspeelt of niet.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen