Active Worlds - NAME Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
De name opdracht geeft een naam aan één of meerdere objecten welke vervolgens aan één of meerdere andere opdrachten verbonden kunnen worden, geplaatst op één of meerdere objecten binnen het gezichtsveld van een bezoeker.
Wanneer dit niet het geval is, geven we de standaard naam ("me"). Voorbeeld : create animate me enz...

Gebruik :
name naam

Details :
De "name" opdracht heeft geen enkel effect wanneer het alleen is gebruikt. Inderdaad, het wordt gebruikt in combinatie met de volgende opdrachten :
Visible name [on of off] : maak een object zichtbaar of onzichtbaar
Solid name [on of off] : maak een object solid of non-solid
Sign name : voeg een tekst toe aan een object (Note : alleen geldig voor objecten welke gedefinieerd zijn om tekst te bevatten)
Picture name : drukt een afbeelding af op een object (Note : alleen geldig voor objecten welke gedefinieerd zijn om afbeeldingen af te drukken)
Color name : brengt een kleur aan op een object
Animate name : voert een animatie uit op een object
Frame name : verander de texture van een gebruikte animatie
Astart name : start een gestopte animatie
Astop name : stop een animatie in werking


Voorbeeld :
create name object2 op een muur.rwx

Effect :
Geen.

Door toevoeging :
activate visible object2 off,solid object2 off op een ander object in dezelfde zone

Effect :
Wanneer op dit object geklikt word, het object muur.rwx welke de "name" opdracht draagt zal zichtbaar en non-solid worden.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen