Active Worlds - MOVE Commando om bewegingen en animaties aan uw objecten toe te voegen


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Staat het toevoegen van een move actie toe aan objecten.

Gebruik :
move [numeriek waarde X Y en Z] [loop OF noloop] [sync OF nosync] [reset OF noreset] [time=tijdsduur] [wait=pause] [name=naam]

Details :
X : waarde voor move actie in breedte.
Y : waarde voor move actie in hoogte.
Z : waarde voor move actie in diepte.
Loop : herhalend effect.
Noloop : voer actie slechts één keer uit.
Sync : synchroniseer actie met VRT klok.
Nosync : niet gesynchroniseerd met VRT klok.

Note : De VRT klok kan afgebeeld worden door te klikken op "show" gevolgd door "VRT clock" in uw 3D browser.
Met de "sync" mode kan een actie gespecifieerd worden welke door alle bezoekers op hetzelfde moment gezien kan worden.

Reset : plaatst het object terug in zijn oorspronkelijke positie na uitvoering van het commando.
Noreset : laat het object in de nieuwe locatie na uitvoering van het commando. Noreset is de standaard waarde.
Time : geeft de uitvoerings tijdsduur in seconden aan. De standaard waarde is één seconde.
Wait : geeft de waarde van de tijsduur de pauze zal duren tussen het uitvoeren van het commando in "loop" (herhaal).
Name : zie name commando.

Voorbeeld :
create move -.1 .2 .3 loop time=5 wait=3

Effect :
Het object zal één meter naar het oosten, twee meter omhoog en drie meter naar het noorden worden verplaatst in 5 seconden tijd. Na deze actie zal een pauze van 3 seconden in acht worden genomen voordat het object wordt teruggeplaatst in zijn oorspronkelijke positie, volgens hetzelfde traject.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen