Active Worlds - LIGHT Commando - ongelimiteerde mogelijkheden met lichteffecten


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Staat het toekennen van lichtbronnen toe om lichtgevende objecten te maken.

Gebruik :
light [type=type] [color=kleur] [brightness=brightness] [radius=radius] [name=naam] [fx=effect] [time=tijdsduur] [angle=hoek] [pitch=pitch]

Details :
Type : point of spot.
Indien niet opgegeven, Point is de default waarde. Het geeft een multidirectioneel licht als waar Spot een spot effect geeft.
Kleur : geeft de kleur van het licht aan.
Brightness : geeft de felheid van het licht. Hoe hoger de waarde, de feller het licht. De standaard waarde, indien niet opgegeven, is 0.5.
Radius : geeft de radius van het licht.
Naam : zie het name commando.

Fx : definieerd een effect welke aan het licht gegeven word. Er zijn zeven verschillende :

fx=blink :knipper effect
fx=fadein :licht word langzaam langzaam feller
fx=fadeout :tegenovergesteld effect
fx=fire :vlammen effect
fx=flicker :lichtsterkte gaat af en toe naar minimale sterkte op verschillende tijdsintervallen
fx=flash :activeert het licht voor korte tijdsintervallen
fx=pulse :combineer fadein en fadeout op vaste tijdsintervallen

Tijdsduur : geeft de tijdsinterval in seconden aan. alleen geldig voor blink, pulse, fadein en fadeout effecten.
Hoek : alleen geldig voor het type Spot. Geeft de pitch en hoek aan van waar het licht starts. Standaard waarde is 45.
Pitch : Waarde alleen geldig voor licht van het type Spot. Geeft de graden van de hoek van inval en pitch voor waar het licht stopt. De standaard waarde is 0 (nul) welke betekent een rechte lijn van boven naar onder.
Note : De effecten van corona variëren afhankelijk van de configuratie van licht en mist in een wereld.

Voorbeeld :
activate light type=spot color=blue name=tableau pitch=45

Effect :
Wanneer op dit object geklikt word, een licht van het type Spot met blauwe kleur zal verschijnen, gericht naar beneden onder een hoek van 45° op alle objecten met de naam "tableau".

Tip :
U kunt HTML kleuren syntax gebruiken zonder "#" teken.
Bijvoorbeeld, color=red geeft hetzelfde effect als color=FF0000


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen