Active Worlds - Foutmeldingen tijdens het bouwen


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


• Deze zone is vol, probeer ergens anders te bouwen

Het aantal RWX objecten, of meer exact het aantal bytes toegestaan binnen een cel of zone, is gelimiteerd voor iedere virtuele wereld.
Deze limitatie is hoger of lager, afhankelijk van de configuratie van de wereld als deze een normale, hoge of enorme dichtheid toestaat.

Als er te veel objecten zijn, probeer deze over verschillende zones of cellen te verspreiden.
Als er een hoog aantal tekens bestaat (veel panelen or signs met veel tekst), probeer deze dan eveneens over meerdere cellen of zones te verspreiden.
Als het niet mogelijk is dit laatste aantal omlaag te brengen, probeer dan het commando name te gebruiken voor interactie met een object op afstand.

• Het is niet toegestaan te bouwen op objecten van een andere citizen

Dit bericht kan verschijnen indien uw bouwwerk uitsteekt over de constructies (build) van iemand anders.
Om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is, activeer de boundingbox en controleer dat de grenzen van dit venster niet in aanraking zijn met objecten of ruimte van een andere citizen.
Inderdaad, de boundingbox geeft de echte maten aan van uw RWX of COB model. Een object, welke er klein uit kan zien, kan soms een enorme boundingbox hebben als het betreffende object niet juist gecentreerd is of als deze incorrect in de registry van de wereld vermeld staat.

Als u geen andere objecten ziet maar dit bericht aan houd, kan het zijn dat er een object onder de grond of in de lucht aanwezig is, al dan niet zichtbaar. Onzichtbare objecten worden zichtbaar gemaakt als u een ander object in dezelfde cell of zone selecteert.
Tip : Om omhoog of omlaag te kijken zonder de selectie van uw object ongedaan te maken, kunt u de icoonen van de menubalk van de 3D browser gebruiken.

• Andere meldingen

Als u in touristen mode (gratis mode) bent, verscheidene berichten welke u inviteren om een citizen te worden kunnen worden afgedrukt met regelmatige tijdsintervallen.
Deze berichten worden niet door de wereld geproduceerd, maar dit zijn Active Worlds Universe meldingen.

Deze meldingen zijn in het algemeen berichtgevingen of informatie geproduceerd door Active Worlds, bijvoorbeeld om u attent te maken op de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief.

Van alle meldingen, de enige melding die door de wereld zelf word geproduceerd is het welkom bericht. Deze kunnen worden gebruikt voor verschillende redenen, maar zien er meestal uit als "Welkom in mijn wereld, u kunt mij bereiken op het volgende adres"


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen