Active Worlds - CORONA Commando - lens flare effecten


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Deze opdracht brengt een corona aan op uw object. Een corona is een doorzichtige afbeelding welke wordt geplaatst over een 3D scene op de bovenkant van een object zodra deze zichtbaar is voor uw bezoeker.
In sommige opzichten vergelijkbaar met sprites, deze methode is anders in het opzicht dat de afmetingen niet veranderen ten opzichte van de camera afstand en de gehele corona is zichtbaar of onzichtbaar afhankelijk van het object (zichtbaar of onzichtbaar, bijvoorbeeld niet verborgen achter een ander object).
Het hoofddoel van een corona is een "halogeen" effect te creëeren rond een lokale lichtbron. Note : Het gebruik van masks voor textures met een corona effect kan, indien gewenst, helpen om de texture doorzichtig of zwart te maken.
Gratis corona textures zijn beschikbaar voor download.

Gebruik :
corona texture [mask=mask] [size=afmeting] [name=naam]

Details :
Mask : indien gebruikt, breng een alpha mask toe voor doorzichtigheid van het texture.
Afmeting : omgevings afmeting van het gewenste effect. Indien niet opgegeven, de standaard waarde van 100 zal gebruikt worden.
Naam : zie commando name.

Voorbeeld :
create corona star mask=starm size=80 name=object2

Effect :
Beeld een corona af met een afmeting van 80 en gebruik van het texture mystar.jpg voor doorzichtigheids mask.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen