Active Worlds - ANIMATE Commando


Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Frans Active Worlds 3.6 in Italiaans


Functie :
Voor de animatie van een object met één of meerdere texturen.

Gebruik :
animate [tag=nummer] [mask] [me of objectnaam] [texture naam] [aantal afbeeldingen] [herhaal factor] [snelheid] [lijst van texturen]

Details :
Tag= : aantal polygones op welke de aniamtie betrekking heeft. Niet gebruiken indien de animatie op het gehele object betrekking heeft.
Mask : breng een alpha mask aan voor doorzichtigheid.
Objectnaam : met "me" zal de opdracht op het object zelf betrekking hebben. Zie commando name voor meer informatie.
Texture naam : zonder nummers in de naam voor een animatie zoals voor een lijst van texturen.
Aantal afbeeldingen : totale aantal afbeeldingen voor de animatie.
Herhaal factor : aantal keren de animatie herhaald zal worden alvorens te stoppen.
Snelheid : waarde in milliseconden. Hoe hoger de waarde, des te langzamer de animatie zal zijn.
Lijst van texturen : volgorde in welke ze aangebracht dienen te worden.
Note : Het eerste nummer in een textuurnaam geeft het startende afbeelding aan. Om correct te werken is het belangrijk dat de nummers in volgorde zijn zoals in in dit voorbeeld : flower1.jpg, flower2.jpg en flower3.jpg

Voorbeeld :
Create animate mask me flower 5 8 700 1 2 1 3 1 4 1 5

Effect :
Geeft 5 texturen weer (flower1,2,3,4, en 5), in 8 keer, volgens de volgorde 1 2 1 3 1 4 1 5, dit alles met een interval van 700 milliseconden tussen elke afbeelding.


Bouwen in Active Worlds  |  Active Worlds handleidingen