Chat in kleuren - met een Preston bot

Minimale benodigdheden :

  • Een Preston bot build 37 of hoger (Universe 3.x)
  • Een Preston bot build 39 of hoger (Universe 4.x)
  • De 3D Active Worlds browser
  • Houder van caretaker rechten in de betreffende virtuele wereld

Deze handleiding legt u één van de methoden uit welke gebruikt kunnen worden om een chat in kleuren te verkrijgen in uw Active Worlds virtuele wereld.
Iedere bezoeker, citizen of toerist, kan zijn keuze maken uit de door u vooraf ingestelde kleuren. De gekozen kleur wordt opgeslagen en opnieuw gebruikt, als de aliasnaam van de bezoeker ongewijzigd is.

Wereld opties en instellingen :

In het menu Options/World/Features/Options vink de optie Hide chat. aan.

Bot configuratie :

Login tab :

Dictionary tab :

In de kolom Action, de gebruikte commandos zijn Announce en Remember.

Om een actie toe te voegen, klik Add.

Configuratie Announce :

In het veld Messages, het teken tussen %a: en %r is een tabulatie, aanbevolen om de chat regels overzichtelijk gealineerd te houden.
Om een tabulatie toe te voegen, open een tekstverwerker, gebruik slechts één keer de tabulatie toets, selecteer deze en kopieer (<CTRL>+<C>) en plak (<CTRL>+<V>) daarna de selectie tussen %a: en %r.

Access : Dictionary/Add

Maken en opslaan van kleuren definities :

Om een overzicht van alle mogelijke kleuren te bekijken, zie het venster als hieronder afgebeeld

kleuren chat

In het volgend voorbeeld, indien de bot in uw wereld aanwezig is, iedere bezoeker welke !chatbleuciel in het chat venster schrijft, zal het bericht Vous écrivez en Bleu ciel in fluister ontvangen en zal daarna in de kleur hemelsblauw schrijven.
Voor toegang tot deze parameters klikt u op Add in de Dictionary tab.
Om de keuze van een bezoeker op te slaan, zodat zij niet opnieuw hun kleur hoeven te selecteren wanneer zij uw wereld opnieuw bezoeken, vul een ander teken in dan 0 (nul) of No in het veld Permanent.
Herhaal deze stap voor iedere gewenste kleur.BELANGRIJKE INFORMATIE :


  • Indien uw bot offline of niet aanwezig in uw wereld is, niemand zal dan in staat zijn te spreken in het chat venster en alleen fluisteren is mogelijk met andere personen in de direkte omgeving.

  • Tests hebben uitgewezen dat het raadzaam is een bot slechts alleen voor deze functie te gebruiken en geen andere functies toe te voegen. Inderdaad, de snelheid waarmee de regels worden afgedrukt in het chat venster valt al snel achter als de bot meerdere, gelijktijdige functies uit moet voeren.

  • De keuze van de server waar uw bot is gehuisvest is ook belangrijk, omdat ook hier trage of onstabiele verbindingen tot vertraging in het chat venster kunnen leiden.

  • Alle berichten welke in het chat venster worden afgedrukt zijn zichtbaar in uw gehele wereld, ook voor personen welke zich niet in uw direkte omgeving bevinden, zowel voor toeristen als voor citizens, maar u ziet slechts de namen van de personen in uw direkte omgeving in de fluister opties.

  • De mogelijkheid om in vet gedrukt te schrijven wordt uitgeschakeld. Als u deze optie wilt behouden, reserveer dan een extra commando in uw bot.Met vriendelijke groeten,

JermeL, virtuele wereld Gala in Active Worlds

Active Worlds handleidingen

Valid HTML 4.01 Transitional