Advanced tab

Dit is een oudere versie handleiding. Beschikbare nieuwere handleidingen :
Active Worlds 4.1 in Engels Active Worlds 4.1 in Frans


Advanced tab Active Worlds


Preferences Active Worlds 3.4

Advanced tab

Nadat u uw voorkeur heeft ingesteld voor de gebruikte taal, kunt u ook kiezen of u al dan niet wenst dat foutmeldingen worden afgedrukt (geef object fouten aan in het chat venster), welke als resultaat een gehele lijst kan zijn met bestandsnamen welke niet gedownload konden worden door incorrecte URL's of fouten in de RWX bestanden.

De optie "CD-ROM" gaat terug in de tijd van wanneer het Active Worlds programma op CD werd uitgebracht.
Mensen welke hun zelf gemaakte objecten wensen te testen en wereldeigenaren kunnen een local path opgeven, welke dezelfde structuur gebruikt als de online FTP bestanden (object path), domein/subdirectories.

Voorbeeld :
Uw wereld is ondergebracht bij Alterlinks. U kunt een local path creŽeren genaamd "localpath", bijvoorbeeld op uw harde schijf.
In de directory "localpath" creŽer een subdirectory genaamd "worlds2.alterlinks.com"
In deze subdirectory "worlds2.alterlinks.com", creŽer opnieuw een subdirectory welke de naam van uw virtuele wereld heeft. Onder deze subdirectory kunt u nu dezelfde subdirectories creŽren als uw FTP ruimte, te weten : een directory models, een directory avatars, een directory textures, enz...
Daarna, in deze tab, voer in "C:\localpath" (zonder de quotes) om uw lokale path te gebruiken.

Ookal dat de local path zal werken en uw objecten zullen worden weergegeven zonder met het Internet verbonden te zijn, tests gemaakt door ons team wezen uit dat verschillende opties niet werktte met Active Worlds versie 3.4.

Active Worlds handleidingen

Valid HTML 4.01 Transitional